Usporedba ekološki i konvencionalno uzgojenog povrća

Postotak suhe težine Miliekvivalenata na 100 grama suhe težine
Povrće
Ukupno Fosfor Kalcij Magnezij Kalij Natrij
Mahune
Ekološke 10,45 0,36 40,5 60,0 99,7 8,6
Komercijalne 4,04 0,22 15,5 14,8 29,1 0,9
Kupus
Ekološki 10,38 0,38 60,0 43,6 148,3 20,4
Komercijalan 6,12 0,18 17,5 13,6 33,7 0,8
Salata
Ekološka 24,48 0,43 71,0 49,3 176,5 12,2
Komercijalna 7,01 0,22 16,0 13,1 53,7 0,0
Rajčice
Ekološke 14,20 0,35 23,0 59,2 148,3 6,5
Komercijalne 6,07 0,16 4,5 4,5 58,8 0,0
Špinat
Ekološki 28,56 0,52 96,0 203,9 237,0 69,5
Komercijalan 12,38 0,27 47,5 46,9 84,6 0,0

 

Elemenata u tragovima u ppm suhe tvari
Bor Mangan Željezo Bakar Kobalt
73,0 60,0 227,0 69,0 0,26
10,0 2,0 10,0 3,0 0,00
42,0 13,0 94,0 48,0 0,15
7,0 2,0 20,0 0,4 0,00
37,0 169,0 516,0 60,0 0,19
6,0 1,0 9,0 3,0 0,00
36,0 68,0 53,0 0,63
3,0 1,0 1,0 0,0 0,00
88,0 117,0 32,0 0,25
12,0 1,0 49,0 0,3 0,20