Kontakt

Tel./Fax: 01 6153 037

Mob: 091 2728 173

E-Mail: zlata.nanic@gmail.com

Web: www.zlatananic.com

Adrese:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 238
Malinska, Sv.Vid, Miholjice 138 d

Informacije,  dogovori za predavanja ili radionice kao i narudžbe knjiga na tel./fax : 01 6153-037 ili 091 2728-173