Svrha biološko dinamičkog poljodjelstva

Svrha biodinamičkog poljodjelstva (BDP) osiguranje je trajne polodnosti tla, zdravih usjeva i ekološke ravnoteže. U svijetu je osobito poznato u Njemačkoj (Demetter), Australiji i Tasmaniji, a kod nas je u povojima. Utemeljitelj BDP-a je dr. Rudolf Steiner, osnivač Antro-pozofskog društva u Njemačkoj, koji je još 1924. održao seminar za poljodjelce, na kojem su prvi put iznesena osnovna načela BDP-a. Upozorio je da životne sile zemlje sahnu, da zemlja umire i da je dužnost čovjeka da je oživi.

Svi su primijetili da reproduktivna sposobnost biljaka opada i da je klijavost sjemena sve slabija. Isto tako je primijećeno da su potrebne sve veće količine hrane, što je ukazivalo na smanjenje hranidbenih vrijednosti biljaka. Kasnije su analize pokazale da biljke uzgajane mineralnim gnojivima imaju mnogo manji sadržaj vitamina i minerala (a početkom stoljeća već su se koristila umjetna gnojiva i kemijska sredstva u Njemačkoj).

Još prije sedamdeset godina, kad je primjena kemije u poljodjelstvu bila još u povojima, primijećeni su poremećaji u tlu i na biljkama. Tada još de-generativne bolesti, alergije i sve ono što danas plaćamo kao danak civilizaciji nije uzelo tolikog maha pa se nije ni mogla uočiti i ta štetna komponenta, a već je dr. Steiner upozoravao na važnost obrade zemlje u skladu s prirodnim silama i zakonima. BDP je gospodarenje s prirodom koje seljačko gospodarstvo, šumu ili krajolik vidi kao živi organizam u pravom smislu te riječi. Stoga gospodarstvo, šuma ili krajolik mora imati oblikovane i zdrave potrebne organe, da mogu kao cjelina živjeti skladno i uravnoteženo. Jedino tada gospodarstvo živi u unutarnjoj ravnoteži, ali i u skladu sa širom okolicom, i na takvom se imanju može uzgajati punovrijedna hrana za čovjeka. Zato BDP zahtijeva sasvim drukčiji način mišljenja, osjećanja, ali i mnogo znanja.
Rudolf Steiner usporedio je čovjeka i biljku. Procesi koji se kod čovjeka odvijaju u glavi, kod biljke se odvijaju pod zemljom, u korijenu. Dišni sustav čovjeka uspoređuje s humusom u tlu. Procesi u čovječjem trbuhu odgovaraju procesu rasta biljke.

R. Steiner je objasnio utjecaj planeta na život na zemlji. Podijelio ih je u dvije grupe. Jedne koji djeluju na sposobnosti biljaka da u sebi razviju hranidbene tvari (vitamine, minerale, šećere i drugo). To su Mars, Jupiter i Saturn. Druga grupa (Venera, Merkur i Mjesec) djeluju na reproduktivne sposobnosti biljaka. Postoji uzročna veza između svemirskih sila i životnih procesa u tlu. Planeti isijavaju svoje zračenje u Zemlju, a iz dubine zemlje kristali kreme-na vraćaju ta zračenja u gornji sloj tla, gdje rastu biljke. Zato se kremen koristi za jedan od BD pripravaka.

Djelo R. Steinera nastavila je Maria Thun, koja već 40 godina eksperimentira i izučava utjecaj planeta i svemirskih sila na život na Zemlji. Ona je i autorica Mjesečevog sjetvenog kalendara i knjige PRAKTIČNO VRTLARENJE koja je dostupna na mojo web stranici.